logo
ressurser
Stacks Image 190
Kreativ Undervisning / Ressurser
Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og mye mer! Du kan søke etter ønsket informasjon, eller sortere etter fag, navn, forfatter, klassetrinn, stikkord eller forfatter ved å klikke på tittelen. Klikk på tittelnavnet for å åpne dokumentet.
FagTittelKlasseForfatterStikkord
MatematikkGANGETABELLEN MED HENDENE5-7. trinnKreativ UndervisningGangetabellen, Spes ped, Spesped, Spesialpedagogikk, Hender, Matte,
KlasseledelseTO STJERNER OG ET ØNSKE1-7. trinnKreativ UndervisningKonstruktiv kritikk, Tilbakemelding, Vurdering, Komplimenter,
KlasseledelseELEVENS FORVENTNING TIL FAGET1-10. trinnKreativ UndervisningForventning, Planlegging, Evaluering
KlasseledelseETT KLAPP, HENDENE PÅ HODET1-7.trinnKreativ UndervisningRolig, Bråk, Klassestyrer, Samle klassen, Ro, Orden, Beskjed, Førskole, Småskolen, Barneskole
EngelskHIDDEN WORD QUEST8-10. trinnKreativ UndervisningSpansk, Fransk, Tysk, Språk, Puzzlespill, Gloser, Spill
RLEFILOSOFISKE SPØRSMÅL?8-10. trinnKreativ UndervisningFilosofi, RLE, Diskusjon, Samtale, Grupper, Grupper
KlasseledelseGOD ELLER DÅRLIG LYTTER?1-10. trinnKreativ UndervisningRollespill, Kommunikasjon, Lek, Øvelse, Høflighet, Grupper
NorskVANDREHISTORIE1-7. trinnKreativ UndervisningKommunikasjon, Rykte, Historie, Fortelling, Lek, Øvelse, Grupper
Kunst & HåndverkBEDRE TID GIR BEDRE RESULTATER1-10. trinnKreativ UndervisningStudieteknikk, Øvelse, Tid, Kvalitet, Tegning, Maling, Refleksjon
NorskSTUNTSKRIVING8-10. trinnKreativ UndervisningNorsk, Engelsk, Skrive, Skriving, Øvelse, Skrivedag, Stil, Historie, Skjønnlitteratur, Struktur
SpråkLEKER OM SUBSTANTIV OG ADJEKTIV5-10. trinnKreativ UndervisningSpråk, Fremmedspråk, Norsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Lek, Enkel, Lett, Gruppe,
KlasseledelseVALGPINNER1-10. trinnKreativ UndervisningKlasseledelse, Kommunikasjon, Valg, Fordeling, Inndeling, Gruppe, Tilfeldig, Munlig, Oppgave, Utføre
RLE30 SPØRSMÅL TIL PRØVEN8-10. trinnKreativ UndervisningNaturfag, Norsk, Samfunnsfag, Engelsk, RLE, prøve, øving, øve, forberedelse, lese, skrive, pugge, selvstudium, selvstudier
Kunst & HåndverkDELE FLATER MED LINJAL5-10. trinnKreativ UndervisningKunst & Håndverk, Sløyd, Dele, Dividere, Måle, Flate, Enkelt, Matematikk, Regne, Snekre, Snekker,
MatematikkFORMELVISE8-10. trinnKreativ UndervisningMusikk, Sang, Disk, Vise, Matte, Formler, Regler
SamfunnsfagJEOPARDY8-10. trinnBorre UngdomsskoleNorsk, Naturfag, Engelsk, Gameshow, Spill, Lek, RLE, Gruppe, Samfunnsfag, Historie
SamfunnsfagTIDSLINJEKAMP8-10. trinnBorre UngdomsskoleNorsk, Engelsk, Samfunnsfag, Naturfag, Historie, Tidslinje, Lek, Gruppe, Årstall
NorskPUSLEHISTORIE8-10. trinnBorre UngdomsskoleNorsk, Engelsk, Samfunnsfag, RLE, Naturfag, Historie, grupper, lek
NaturfagHVEM SKAL UT?8-10. trinnBorre UngdomsskoleNorsk, Engelsk, Samfunnsfag, Tysk, Musikk, Spansk, Fransk, RLE, Naturfag, Lek, Grupper, Gameshow, Spill
NorskWALK & TALK8-10. trinnBorre UngdomsskoleNorsk, Engelsk, Naturfag, Musikk, Matematikk, Samfunnsfag, Tysk, Spansk, Fransk, RLE, Naturfag, Lek
EngelskPARKERINGSPLASS5-10. trinnBorre UngdomsskoleEngelsk, Norsk, Naturfag, Tysk, Spansk, Fransk, Samfunnsfag, RLE, Gloser, Ord, Uttrykk, Fremmedord
NorskTO-KOLONNE-NOTAT5-10. trinnBorre UngdomsskoleNorsk, Naturfag, Engelsk, Matematikk, Samfunnsfag, Historie, Tysk, Fransk, Spansk, RLE, Notater, forberedelser
NaturfagØVEBOK5-10. trinnBorre UngdomsskoleNorsk, Naturfag, Engelsk, Matematikk, Samfunnsfag, Historie, Tysk, Fransk, Spansk, RLE, Musikk, Øve, Notater, Pugge, Gloser, Stoff, Lære, Innhold
LærervalgUtvikling av prøver8-10. trinnPer Olav HeimstadPrøver, Lekseprøver, Test, Kompetanse, Mål, Verktøy, Lærer, Måloppnåelse
SamfunnsfagFinn noen som...1-10. trinnElisabeth H. SkjønhaugSamarbeid, Gruppelæring, Faginnlæring, Norsk, Engelsk
SamfunnsfagFleip eller fakta?1-10. trinnElisabeth H. SkjønhaugIndividuelt arbeid, I plenum, Før lesing, Under lesing, Etter lesing, Engelsk, Samfunnsfag, RLE, Norsk, Naturfag, Matematikk, Fremmedspråk, Spansk, Tysk, Fransk
NaturfagGeologibegreper5-10. trinnIda Furnes Lauvenggeologi, steiner, mineraler, begrepslæring, begreper
NorskMetodehefte for lærere1-10.trinnBorre Ungdomsskolelæringsstrategier, norsk, lære, metoder, metodehefte, v.ø.l, v.ø.l.s.e, b.i.s.o.n, tankekart, hvem skal ut, tokolonnenotat, begrepskart, peer learning
Matematikk"SIRKELTRENING"8-10.trinnKreativ Undervisningmatematikk, geometri, fagord, begreper, kunst & håndverk, k&h, lek, grupper, engelsk, spansk, fransk, tysk, språk
Kunst & Håndverk"BLINDTEGNING"8-10.trinnKreativ Undervisningtegning, skisse, tegne, se, illustrasjon, blindtegning
NorskVANDREHISTORIE1-10.trinnGrete Marta SørheimGruppearbeid, nivåtilpassa opplæring, omgrep, setningsbygnad, begreper, setningsoppbygging, nivåtilpasset opplæring
SamfunnsfagBE THE CHANGE10.tinnElisabeth H. Skjønhaug, Torgeir BullSamfunnskunnskap, historie, økonomi, bistand, fattigdom, verdensøkonomi, utdanning, bærekraftig, utvikling, miljø, utviklingsland, innlevering, skriftlig, kildehenvisning
Kunst & HåndverkDIORAMA8-10.trinnTorgeir BullDiorama, Kunst & håndverk, tegne, illustrere, populærkultur, myter, bok, film, videospill, kunst, kompetansemål, vurdering, kriterier
Kunst & HåndverkET PUNKTS PERSPEKTIV8-10.trinnTorgeir BullPerspektivtegning, tegning, kunst og håndverk
Kunst & HåndverkTEGNESERIE OM VIRUS5-10.trinnTorgeir Bulltegneserie, tegning, kunst og håndverk, norsk, nynorsk
Kunst & HåndverkARTFIE - KUNSTHISTORISK SELFIE5-10.trinnTorgeir BullArtfie, kunsthistorie, fotografi, kunst, maleri